eOP – Elektroniczna Obsługa Pracowników

Wygoda

Aplikacja eOP eliminuje problemy związane z tradycyjną dystrybucją papierowych dokumentów dla pracowników. Zamiast uciążliwego adresowania i obsługi zwrotów z poczty eOP pozwala na elektroniczną dystrybucję dokumentów takich jak: PIT11, IMIR (d. RMUA), paski płacowe itd.

Łatwość

Dzięki integracji z systemami ERP obsługa procesu generowania i dystrybucji dokumentów jest w pełni zautomatyzowana. Raportowanie zdarzeń związanych z dystrybucją dokumentów może być wykonywane na bieżąco.

Bezpieczeństwo

Aplikacja eOP zapewnia mechanizmy bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie komunikacji, szyfrowanie dokumentów za pomocą haseł jednorazowych przesyłanych do użytkownika poprzez SMS, zapewnienie polityki haseł zgodnej z wymogami firmy, rozdział warstwy aplikacji Web od warstwy systemu ERP.

eOP-Aplikacja1
Korzyści z wdrożenia aplikacji

Jak działa eOP?

Aplikacja eOP, opracowana przez ekspertów FinCode na potrzeby klientów Grupy InfoConsulting (dawniej ABS), eliminuje problemy związane z tradycyjnym dostarczaniem papierowych dokumentów dla pracowników. Pozwala na dystrybucję dokumentów takich jak: PIT11, IMIR (d. RMUA), paski płacowe oraz wiele innych, za pośrednictwem specjalnie przygotowanego narzędzia, bez konieczności ręcznego adresowania i wysyłki listownej.

Jakie korzyści daje aplikacja?

  • Poprawa jakości komunikacji z pracownikami – aplikacja umożliwia uruchomienie kanału komunikacji elektronicznej i gwarantuje uniknięcie komplikacji związanych ze zmianami adresów korespondencyjnych
  • Bezpieczeństwo danych – eOP zapewnienia bezpieczeństwo podczas wymiany poufnych informacji kadrowo-płacowych
  • Oszczędności – aplikacja pozwala na pominięcie dystrybucji dokumentów listami poleconymi oraz obsługę zwrotów
  • Stały monitoring obiegu dokumentów – system umożliwia bieżące śledzenie akcji dystrybucji dokumentów
  • Nowoczesne i bezpieczne mechanizmy integracji z różnymi systemami ERP
  • Gwarancja zachowania polityki bezpieczeństwa firmy
  • Możliwość dalszej rozbudowy platformy komunikacji elektronicznej z pracownikami
  • Optymalizacja i responsywność – aplikacja dostosowana do różnych przeglądarek, w tym urządzeń mobilnych.

Dla kogo przeznaczona jest aplikacja?

Największe korzyści aplikacji eOP  uzyskają organizacje o charakterze zdecentralizowanym. Aplikacja jest szczególnie przydatna tam, gdzie pracownicy są rozproszeni terytorialnie. Organizacje o rozproszonej terytorialnie strukturze organizacyjnej, Organizacje w których utrudniony jest kontakt osobisty z pracownikami, Organizacje wystawiające duże ilości deklaracji podatkowych związanych z umowami-zlecenia, umowami o dzieło, tj. agencje pośrednictwa pracy, agencje pracy tymczasowej, organizacje o rozbudowanej terytorialnie sieci sprzedaży, firmy farmaceutyczne o rozbudowanej strukturze przedstawicieli.

Proces wdrożenia

Wdrażanie

Serwer Web w zasobach klienta
Integracja z systemem ERP znajdującym się w zasobach klienta
Serwer bazodanowy w zasobach klienta
Niezbędna infrastruktura sieciowa do wystawienia witryny w sieci Internet po stronie klienta
Zarządzanie aplikacją po stronie klienta
Serwer Web hostowany na zewnątrz
Integracja z systemem ERP znajdującym się w zasobach klienta poprzez usługi sieci Web
Serwer bazodanowy hostowany na zewnątrz
Niezbędna infrastruktura sieciowa do wystawienia usługi integracji z systemem ERP w sieci Internet po stronie klienta
Zarządzanie aplikacją po stronie klienta
Serwer Web w chmurze
Integracja z systemem ERP znajdującym się w zasobach klienta poprzez usługi sieci Web
Serwer bazodanowy w chmurze
Niezbędna infrastruktura sieciowa do wystawienia usługi integracji z systemem ERP w sieci Internet po stronie klienta
Zarządzanie aplikacją po stronie klienta lub zlecone

Opis wdrożenia

Aplikacja eliminuje problemy związane z tradycyjną dystrybucją papierowych dokumentów dla pracowników t.j. PIT11, IMIR (d. RMUA), paski płacowe oraz wiele innych. Poprzez interfejs komunikacyjny generowane są deklaracje PIT11, które następnie są podpisywane elektronicznie i wystawiane do dystrybucji. System eOP w prosty sposób można skonfigurować w zależności od zgłaszanych potrzeb pracodawcy.

Referencje

“Dzięki systemowi udało się praktycznie wyeliminować korespondencję tradycyjną, co przyczyniło się do znaczącego ograniczenia kosztów operacyjnych, przy jednoczesnej poprawie efektywności oraz bezpieczeństwa tego procesu.”

czytaj więcej…

Zobacz naszą aplikację

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!